Dzisiaj jest: 18 Czerwca 2018, Poniedziałek 
Imieniny obchodzą: Efrem, Elżbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina, Paula
strona główna

WITAMY NA NASZEJ STRONIE

ZAPRASZAMY


 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. z siedzibą w Rabce-Zdroju

informuje Odbiorców swoich usług, że zgodnie z Decyzją nr KR.RET.070.232.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r

wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z dniem 29 maja 2018r. wchodzą w życie nowe

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RABKA-ZDRÓJ NA OKRES 3 LAT

 


 

ZASADY PRZEWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj.  świadczenia usług ujmowania, uzdatniania i rozprowadzania wody pitnej za pośrednictwem sieci wodociągowej oraz odbierania ścieków i ich oczyszczania.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

1.     Administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rabce-Zdroju, biuro: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141a, o nadanym nr  NIP: 735-21-97-614, REGON: 491934104, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: 0000170072, o kapitale zakładowym: 11 178 180,00 zł, 

 

2.     Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu realizacji umów, rozpatrywania wniosków, przyjmowana deklaracji, rozliczania, wykonywania kontroli, obsługi wodomierzy, windykacji należności.

3.     Państwa Dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z nami wyłącznie w celu realizacji wyżej wskazanych usług lub spełnienia obowiązku prawa np. firmy obsługujące oprogramowanie służące do obsługi klientów, Urząd Gminy Rabka-Zdrój itp. W takim przypadku nadal jesteśmy Administratorem tych danych i odpowiadamy za ich przetwarzanie.

4.     Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.

5.     Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

7.     Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

8.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, adres: lub pisemnie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. , ul. Zaryte 141a,  34-700 Rabka-Zdrój, dopisek: ochrona danych osobowych.

 


 

Jak do nas dojechać?

zwikmapka_1.jpg